Aksis.Nabava jedino je cjelovito digitalno rješenje za zakonito, efikasno, jednostavno i transparentno provođenje JN.

Javna nabava vam izaziva glavobolju? Na pravom ste mjestu jer MI imamo rješenje koje će vam uštedjeti puno vremena i novaca.

  • Nemogućnost preciznog kontroliranja proračuna // uz analogne procese tijela imaju izazov sa aktivnim I preciznim praćenjem izvršenja ugovora te budžeta

  • Pravna i politička izloženost // izloženost i ovisnost o netransparetnim procesima

  • Pravni okvir // sposobnost ispravnog tumačenja i primjene pravnog okvira, praćenja izmjena zakona i podzakonskih propisa, uredbi, direktiva i prakse Suda EU

  • Manualni procesi // word/excel kao glavni alati, organizacija dokumenata lokalno u foldere / opetovano korištenje starih podataka (starih dokumentacija o nabavi, starih tehničkih specifikacija/troškovnika, opisa predmeta i sl.)

  • Komunikacijski: interni problem // nepotpuni zahtjevi, nedovoljno razumijevanje predmeta i procesa, neprecizno planiranje, nedostatna povezanost organizacijskih jedinica i potreba unutar tijela

  • Osigurava apsolutnu zakonsku regulativu i suglasnost sa Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) - ZJN 2016

  • Podržava sve vrste postupaka i tipove nabave (specifična, zajednička i središnja)

  • Prilagoljiv je internom pravilniku za jednostavnu JN

  • Drastično smanjuje papirologiju i manualne procese (automatsko generiranje dokumentacije i obrazaca itd.)

digitalizacija procesa jn uz aksis naručiteljima dodatno omogućava

Prilagodljivo svakom tipu organizacije i hijerarhijskoj strukturi

Jednostavno prikupljanje
potreba pojedinih jedinica i odjela elektroničkim putem (faza planiranja)

Jednostavno pokretanje
zahtjeva javne nabave na osnovu stavke plana

Automatsko generiranje
natječajne dokumentacije iz plana i zahtjeva javne nabave putem predložaka (eliminira greške i dupliranje posla)

Jasnu i efikasnu komunikaciju
svih odjela/org. jedinica vezano uz provođenje javne nabave

Efikasnu komunikaciju sa dobavljačima i ponuditeljima
te stvaranje baze ponuđača proizvoda i usluga (dobavljača)

Praćenje preciznog izvršenja
ugovora i okvirnih sporazuma po robno materijalnom, cijenovnom, vremenskom itd.

Jednostavnu integraciju
sa postojećim IT sustavima (ERP/CRM i slično)

Jednostavno generiranje
osnovnih i naprednih izvještaja o javnoj nabavi

Benefiti

Uštede u proračunu
te realizacija više
projekata

Povećana kontrola
nad trošenjem
proračuna

Politički i javni
legitimitet
kroz
transparentnost

Gospodarski razvoj
sredine

Povjerenje građana

Sustav je testiran u preko 108 organizacijskih jedinica od svojeg lanisranja

500+

milijuna HRK nabave kroz sustav u 2018. i 2019.

30+

postupaka JN tjedno kroz sustav

15%

uštede u proračunu na godišnjoj razini

Ušteda vremena od

80%

O nama

Gino

Suosnivač & CEO

Luka

Podpredsjednik